اسماعیل حسام مقدم: فاجعه رخ نمی‌دهد بلکه برساخته شده و شکل می‌گیرد؛ این بدین معنی است اتفاقاتی که در چند مدت اخیر پشت سر هم رخ داده، در ساختارهای رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، عرصه‌ی عمومی و افکار مردم بازتاب و در خود مازادی ایجاد کرده که فارغ از آن اتفاق اولیه است. برساخته شدن فاجعه در درون اذهان عمومی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی توان بسیار بالایی دارد تا مردم را بسیج کرده و به سمت رفتاری خاص بکشاند که این فاجعه نیز آنان را به سوی سوگواری هدایت کرده است. سوگواری در اینجا از امری فردی مبدل به امری جمعی...